Bookmarklety jako od tety

Většina uvedených bookmarkletů používá funkci 'keywords' dostupnou ve Firefoxu. To umožňuje proměnit adresní řádek Mozilly v mocný nástroj - rychlý a pohodlný.

Návod

Vložte bookmarklet jako záložku do prohlížeče a přidělte jí klíčové slovo. Bookmarklet spustíte zapsáním klíčového slova do adresního řádku, u některých je třeba přidat i parametry. Za názvem bookmarkletu vždy uvádím klíčové slovo, jaké používám já.

Resize (res)

Nastavení velikosti okna

Použití: 'res 800 600' - nastaví 800x600, 'res 1' (640x480), 'res 2' (800x600), 'res 3' (1024x768), 'res', res 0' a 'res full' zvětší okno na celou obrazovku, 'res pda' (320x320)

Border (bor)

orámování všech elementů

Použití: 'bor 1' (border 1px), 'bor 5' (border 5px), 'bor #f00' (border červeně), 'bor .2em #00f dotted' (komplikovanější definice), bor a bor clear (vrátí vše do původního stavu)

Styleoff (soff)

vypnutí kaskádových stylů

Použití: 'styleoff'

Styleon (son)

zapnutí kaskádových stylů vypnutých bookmarkletem styleoff

Použití: 'styleon'

Style (style)

Aplikování pravidla kaskádového stylu

Použití: 'style * {color: red}'

Jdem anonymizér (jdem)

Upraví odkazy, aby použili anonymizér na jdem.cz

Použití:: 'jdem'

ViewState (vs)

Zobrazení VIEWSTATE z ASP.NET aplikací

Pokud ladíte ASP.NET aplikaci a chcete vidět, proč vám VIEWSTATE tolik narostl, prohlídněte si jeho obsah.

Mé oblíbené

Bookmarklety, které jsem nalezl na interetu a používám prakticky denně.

Zobrazení aktuálního zdrojového kódu stránky: javascript:(function(){document.body.innerHTML="<plaintext>"+document.documentElement.innerHTML})()

Kalkulačka od Jesseho: javascript:try{alert(eval(unescape('%s')))}catch(er){alert(er)}

Odkazy

Made by Martin Hassman - twitter, linkedin, posterous, labs.